Pielgrzymka na Rolkach

Co roku pielgrzymujemy z Warszawy do Częstochowy

Dowiedz się o zapisach
5 dni w drodze
270 kilometrów
100 pielgrzymów